Det er områdene 4 og 10 i Spekter som nå har unnagjort en etappe i oppgjøret. De involverte forbund i LO Stat er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, El&IT-forbundet, Skolenes landsforbund og Musikernes fellesforbund. 

Dette oppgjøret fortsetter nå med lokale forhandlinger før sluttstrek kan settes.

- Vi er glade for at vi kom fram til en forhandlingsløsning så raskt. Resultatet er akseptabelt og må sies å være ansvarlig, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen fra Fagforbundet i en pressemelding.

Hovedkravet på generelt tillegg på 0,75 prosent lønnsøkning for alle; minimum 3100 kroner er innfridd. Alle minstelønnssatser økes tilsvarende.