Helseforetakenes er en del av forhandlingene i Spekter, og det er en omfattende prosess når det skal forhandles på over 50 overenskomster med fem av LO Stats forbund involvert. (Fagforbundet, FO, MFO, El&IT-forbundet og Norsk Manuellterapeutforening).

Likevel gikk det relativt greit i B-delene, slik at "kun" åtte sykehus måtte be om bistand fra LO Stat og Spekter. Da oppnådde man enighet for ytterligere tre, slik at fem overenskomster gjensto da LO Stat og Spekter startet avsluttende sentrale forhandlinger (Fase 3). Og der fant partene en løsning også for disse fem. Dermed kunne LO Stat og Spekter skrive under på en avsluttende protokoll for helseområdene torsdag ettermiddag.

- Jeg er lettet over at vi kom i mål i forhandlingene. Dette er en sektor med over 50 overenskomster hvor våre forbund har 24500 medlemmer. Vi har sikret kjøpekraften for medlemmene med et resultat innenfor frontfagsramma og også fått til noen gode løsninger på andre krav fra våre forbund, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Ett av kravene som det kom en slik løsning på er knyttet til erstatning for yrkesskade. Her er partene enig om bestemmelsene knyttet til erstatning for yrkesskade for ansatte som blir skadet som følge av vold og/eller trusler fra pasient/bruker på fritida. Et viktig krav som spesielt Felesorganisasjonen (FO) har frontet.

- Nå er vi i mål med forhandlingene. Men dette er ikke sluttført før uravstemningen er gjennomført. Jeg vil oppfordre medlemmene til å delta i denne. Uravstemningsmaterialet blir sendt ut i starten av august, og medlemmene har frist til 20. august med å avgi sin stemme, forteller Gran.