– Vi har fått på plass et oppgjør som gir et godt resultat for medlemmene og som har en innretning og ramme som ivaretar føringene i A-delsforhandlingene, sier Postkoms forhandlingsleder Gerd Øiahals.

Gruppene fra lønnstrinn 1–49, det vil si opp til ca. 450.000 kroner, får et årlig tillegg på 10.200 kroner med virkning fra 1. april 2013. Fra lønnstrinn 50–100 gis det et prosentvis tillegg på 2,3 prosent.

Les mer på frifagbevegelse.no