LO Stat og Spekter ble enige i meklingen mellom Posten Norge og Fagforbundet enige natt til torsdag 8. september. Dermed blir det ingen streik. 

– Vi har fått fram et resultat som er tydelig bedre enn det som medlemmene stemte nei til. Vi har fått ferske penger som gir et solid løft. Vi har fått et generelt tillegg på 20 000.- til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 571 428 Arbeidstakere med en årslønn på mer enn 571429 gis et tillegg på 3,5 prosent med virkning fra 1.5., sier lederen for Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals. 

Resultatene som ble oppnådd i vårens oppgjør som blant annet fagbrevtillegg, endringer på lønnsrammene 63 og 66 og justering av normeringspott videreføres 

Partene er også enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på stillingsstrukturen og konsekvensene av dagens stillingstitler og lønnsspenn i Posten Norge AS i løpet av 2023.

– Posten går veldig bra, og medlemmene krever sin del av overskuddet. Vi mener det bare skulle mangle. Under pandemien ble vi postfolk beskrevet som samfunnskritiske funksjoner. Økt netthandel ga medlemmene juletrafikk hele året. Vi forventa at vi skulle får vår del av dette overskuddet og det føler vi at vi har fått, sier Gerd Øiahals  

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok (PDF, 309KB)