– Vi er fornøyd med at vi beholder lønnsystemet som sikrer lik lønn for likt arbeid i NRK. Dette er en en viktig seier for de ansatte, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat. 

Partene ble enige om et lønnstillegg på 13.000 kroner for journalister og 11.600 kroner for øvrige. I tillegg ble det avtalt en pott på i overkant av 350.000 kroner til utjevning av lønnsforskjeller.

- Lønnsoppgjøret ivaretar prinsippet om likebehandling av ansatte. Vi er også fornøyd med at vi har opprettholdt et akseptabelt nivå på lønnstilleggene, sier Lise Olsen.

Det var varslet at 685 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i NRK skulle streike fra i dag og at streiken skulle trappes opp til å omfatte Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i Kringkastingsorkestret den 19. mai.