Se også: Protokollen fra A-dels forhandlingene (PDF, 991KB) (PDF)

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Lønnsreguleringen er identisk med frontfaget, noe som utgjør et lønnstillegg på 1463,- per år.

Ytterligere forhandlinger om lønn skal nå føres for den enkelte overenskomst. LO Stats prioriteringer i de videre forhandlingene vil være lavtlønte og kvinner med for lav lønn i forhold til mannlige kolleger, samt å kompensere en eventuell mindrelønnsutvikling i forhold til industrien fra i fjor.

I likhet med frontfaget er også partene i Spekter enig om at det skal legges til rette for at ufaglærte får ta fagbrev og at arbeidsinnvandrere skal få bedret mulighetene til å styrke ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

LO Stat-nestleder Eivind Gran sier seg tilfreds med første runde i årets Spekter-oppgjør.

-I tillegg til det som allerede er nevnt vil jeg også trekke fram følgende:

-Vi har blitt enig om å iverksette tiltak knyttet til personvern ved bruk av digitale kontrollsystemer.

-Vi har også lik forståelse av at arbeidsgiver har plikt til å gjennomføre tiltak for å forhindre vold fra klienter/kunder.

-Og vi er enig om at vi sammen skal veilede virksomhetene til å bedre kjønnsbalansen i de forskjellige arbeidstakergruppene.

-Vi er dessuten veldig fornøyd med at Spekter nå vil bidra til ytterligere press på myndighetene for å bekjempe ulovlig kabotasjekjøring (Transport av gods eller passasjerer som blir utført i Norge av utenlandske transportører), sier Gran.