Forhandlingsutvalget i LO Stat anbefaler medlemmene å stemme ja ved uravstemningen.
- Jeg er glad for at vi endelig har kommet til enighet, sier Lise Olsen i LO Stat.
Fristen for uravstemning for ansatte i kultursektoren, Spekter område 1, er satt til 16 juni.