Avtalen trer i kraft fra 1.1.2016.

Det nye er at det ikke lenger er noe tak på overnatting på hotell eller lignende. Overnatting dekkes etter rekning, jf. § 9.  i § 12 er kompensasjonstillegget økt til kr. 478 pr. døgn.

Ved bruk av egen bil i utlandet benyttes km-satsene i Særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

Se hele avtalen her