- Nei, det er feil å si at jeg er sjokkert. Dessverre, sier Tone Rønoldtangen etter å ha studert forslagene i dokumentet som nå skal ut på høring allerede før sommeren.

- Nå kommer det vi har ventet på og som vi advarte mot før stortingsvalget i fjor. Da ble vi beskyldt for skremselspropaganda. Men her viser regjeringen sitt sanne ansikt. Og det er ikke pent å se på. Dette er en krigserklæring, sier hun.

 Regjeringen sier at de vil:

 • Øke adgangen til midlertidig ansettelse.
 • myke opp enkelte av arbeidstidreglene:
  - utvide grensene for overtid.
  - utvide muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus.
  - gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.
  - tillate søndagsarbeid i flere tilfeller, og at det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag.
  - endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.
  - heve arbeidsmiljølovens aldersgrense, og begrense eller fjerne bedriftsinterne aldersgrenser.
 • oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak.
 • åpne for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie.
 • heve strafferammene i arbeidsmiljøloven til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold som i praksis ikke straffeforfølges.

- Er det noe av dette du reagerer mer på enn andre ting?

- Nei, alt dette er jo uspiselig. Og samlet er det en oppskrift på et arbeidsliv som blir mer brutalisert, gir ansatte mindre påvirkning på sin egen arbeidsdag og arbeidsgiverne økt makt til å styre etter eget forgodtbefinnende. Gjennomfører regjeringen disse planene, vil trepartssamarbeidet rakne, spår LO Stat-lederen.

Regjeringen sender endringsforslagene ut på høring før sommeren. Rønoldtangen slår fast at hun kommer til å gjennomgå dokumentet med lupe og forventer at en samlet fagbevegelse tar opp kampen mot forslagene.

- Her bør alle hovedorganisasjonene stå samlet. Dessverre er det slik at regjeringen i realiteten vil få flertall i Stortinget sammen med Venstre, men vi kan ikke gi opp for det. Nå må det mobiliseres, sier hun.