Aas minner om at dokumentet som det ligger nå først og fremst legger føringer for regjeringens politikk de neste fire årene, og at ikke alle løftene kan innfris med en gang. Han finner også ting i dokumentet han ikke er like fornøyd med, men er sikker på at alternativet ville vært så mye verre.

- LO Stat og medlemsforbundenes jobb nå er å la vår stemme høres når de politiske ambisjonene skal settes ut i livet. Vi har planer om å være utålmodige, men må også gi den påtroppende regjeringen tid til å ta de nødvendige grepene. Forskjellen med denne regjeringen er at de ønsker å lytte til fagbevegelsen, inkludere de ansatte og ikke minst vise oss tillit. Det har så å si vært fraværende de åtte siste årene, sier Aas.

Regjeringen Gahr Støre sier at de ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, og en ny regjering skal kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden. 

Den påtroppende regjeringen sier blant annet at de vil skrote den såkalte ABE-reformen og gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor. En reform som skal handle om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Reformen skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Målene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante.

- Dette er musikk i mine ører. Jeg har ingen illusjoner om at vi kommer til å slippe krav om effektiviseringer i offentlig sektor bare fordi ostehøvel-kuttene legges vekk. Det er heller ikke noe eget poeng. Selv om høyresiden til det kjedsommelige hevder det motsatte, så vil også våre medlemmer ha en offentlig sektor som drives godt og effektivt. Det vi har kjempet mot, er de blinde kuttene som har vært mer ideologi enn effektivisering. Nå blir vi med i diskusjonen og får påvirke prioriteringene, sier han.

- I det hele tatt preges denne politiske plattformen av et ønske om å samarbeide, snakke sammen og involvere. Jeg har en grunnleggende tro på at dette er veien å gå for å oppnå ting. Jeg gleder meg til å bidra til det som skal skje framover, sier han.