Resultatene av valgene i LO.

Leder: Gerd Kristiansen, Fagforbundet.

1. nestleder: Tor-Arne Solbakken, NTL

2. nestleder: Hans-Christian Gabrielsen, Fellesforbundet

1. sekretær: Peggy Hessen Følsvik, Handel og Kontor

Sekretærer:

Terje Olav Olsson, El & IT-forbundet

Trude Tinnlund, Fellesforbundet

Are Tomasgard, Industri Energi.

Renée Rasmussen, Musikernes fellesorganisasjon

-Valgkomiteen har hatt en stor og omfattende jobb, konstaterer Rønoldtangen.

-Dette er resultatet av en omstendelig prosess. Jeg syns vi kom fram til et forslag som gjenspeiler mangfoldet blant LOs medlemsforbund, sier hun.

Valgkomiteens arbeid var gjenstand for voldsom interesse. Både før og under kongressen har dette vært den saken det er skrevet og kommentert mest om.

-Vi merket ikke veldig mye til dette i selve komiteen. Selvfølgelig kjente alle medlemmene i komiteen på alvoret, men det har hele tiden vært gode diskusjoner og fin stemning. Mitt inntrykk er at alle vi som satt i komiteen ble lyttet til, sier hun.

Et moment som mange har vært opptatt av, er det faktum at LO Stat-lederen før jul gikk ut med sin støtte til NTLs Tor-Arne Solbakken, som ble valgt til 1. nestleder bak Gerd Kristiansen fra Fagforbundet.

-Jeg ser det er mange som er opptatt av at jeg har støttet Tor-Arnes kandidatur, men jeg har da samtidig lagt til at Gerd også er en god kandidat til vervet som LO-leder. Derfor slutter jeg helhjertet opp under valgkomiteens enstemmige innstilling. Gerd har sittet i vårt arbeidsutvalg som representant for LO og har også vært med i forhandlingsutvalget under tariffoppgjørene. Vi kjenner henne godt og jeg er sikker på at vi skal samarbeide godt videre, sier Rønoldtangen.

En som det ikke har vært skrevet så mye om på forhånd, er Renée Rasmussen, lederen i Musikernes fellesorganisasjon, som ble valgt til LO-sekretær.

-Hun kommer fra LO Stat-felleskapet og har utmerket seg som en dyktig og meningssterk tillitsvalgt. Med henne får LO en sekretær med mye kunnskap om høyskolesektoren og kultursektoren, noe som kommer til å bli viktig i årene framover, sier Rønoldtangen.