LO har behandlet Stortingsmelding 27(2014-2015) fra Samferdselsdepartementet om jernbanereformen.

Slik oppsummerer LO sine kommentarer