Totalt 14 ansatte ved seks utsalgssteder i Design Forum har streiket i over tre uker for å få opprettet tariffavtale, noe ledelsen i butikkjeden ikke vil gi dem. En "liten" konflikt i den store sammenhengen, men av enorm betydning for LO-fellesskapet. Derfor opplever de streikende stor støtte fra fagforbund over hele landet. LO-leder Gerd Kristiansen brukte deler av sin innledning på LOs representantskapsmøte tirsdag til å hylle HK-medlemmene.

- Dere kjemper en kamp, ikke bare for dere selv, men for hele LO-familien, var beskjeden fra LO-lederen.

I Bodø er det bare en ansatt som er tatt ut i konflikt, og for at hun skal slippe å stå alene på streikevakt, stiller  andre i fagbevegelsen opp og bidrar.

- Streikeviljen er på topp, og det er mye støtte både av kunder og andre organisasjoner som stikker innom for å markere sin støtte, forteller Mona Fagerheim, som syns det er en selvfølge at også LO Stat tar sin tørn.