Stadig flere statstilsatte slår til på den rekordlave boliglånsrenta i Statens Pensjonskasse. Er du statstilsatt kan du låne inntil 1,7 millioner kroner. Er dere to statstilsatte i husstanden er maksimunsbeløpet 3,4 millioner. Alt innenfor 80 prosent av takst.

Lånerenta er nå på 2,716 prosent, noe som betyr nesten gratis lån når inflasjon og rentefradrag regnes inn. Men større pågang innebærer også lengre behandlingstid. For et vanlig boliglån må du nå regne med 2-3 ukers behandlingstid, mens du virkelig må smøre deg med tålmodighet om du vil låne til refinansiering eller oppussing. Da snakker vi om 10-12 uker.

Du lurer kanskje på hvor stabilt dette lave rentetilbudet er? Svaret fra Statens Pensjonskasse er at fastsettelsen av renten følger den såkalte normrenten. Normrenten er den laveste rente en arbeidsgiver kan gi på utlån til en arbeidstaker uten å bli beskattet for en særfordel knyttet til lav rente. Det har hendt at denne renten har ligget over markedsrenten, men over tid viser en beregning at SPK ligger ca 1 prosent under markedsrenta.

LO Stat og de andre organisasjonene er ikke involvert i rentefastsettelsen, men den totale rammen på lån er gjenstand for forhandlinger i tariffoppgjørene. Dette vil den være også under årets hovedoppgjør. Resultatet vil foreligge når forhandlingene er sluttført før sommeren en gang.

På Statens Pensjonskasses nettsider kan du få svar på spørsmål om boliglån i SPK og sende søknad direkte.