Blant innlederne finner vi FAD-statsråd Rigmor Aasrud, NAV-sjef Joakim Lystad, administrerende direktør Øystein Børmer i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og assisterende direktør Vivi Lassen i direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Les mer om konferansen på NTLs nettsider.