Arbeidsminister Robert Eriksson inviterer partene til bordet ved årsskiftet for å diskutere offentlig tjenestepensjon. Statsråden vil "bygge bro" mellom systemene i privat og offentlig sektor.

Han mener offentlig tjenestepensjon er i ferd med å gå ut på dato, og at det ikke vil finnes en garantti for 2/3 av sluttlønn i pensjon for de som skal gå av med offentlig tjenestepensjon i framtida.

Dag Westhrin, som jobber med pensjon i LO Stat, tar imot arbeidsministerens invitasjon til å snakke om offentlig tjenestepensjon.

– Jeg forstår det slik at han ikke ønsker å tvinge en løsning på organisasjonene, men ønsker reelle diskusjoner. Vi skal ikke si nei til en invitasjon om å diskutere dette, men da må siktemålet være en løsning som alle kan leve med. For vår del, tror jeg neppe arbeidstakerorganisasjonene vil gå med på en type innskuddsordning som i privat sektor. Vi vil ikke ha en omkamp på det vi sa nei til i 2009, sier Westhrin.

* Les mer på aktuell.no