- Skattekutt, privatisering og sentralisering preger den den mørkeblå regjeringens politikk. Stigende ledighet må møtes med aktive tiltak, ikke skattekutt til de som har mest fra før var budskapet fra Freddy de Ruiter, stortingsrep. fra Aarbeiderpartie i Aust-Agder. Han hadde en grundig gjennomgang av statsbudsjettet som på ny legger opp til økte forskjeller. Han var bekymret over måten regjeringen håndterer flyktningkrisa. Regjeringen har ikke budsjettert med økte flyktninger til landet.

Kari Henriksen, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Vest Agder kritiserte regjeringens kriminalpolitikk i sin innledning.

-Straff skal være rehabiliterende, og vi skal gi mennesker en ny sjanse, mener hun. Regjeringens mangel på anstendighet i kriminalomsorgen og innvandringspolitikken fører til et kaldere samfunn. Frp må ha syndebukker for å sanke stemmer, og bygger mye av sin politikk på skremsler, påpekte hun.

Hun fortalte at det ikke er satt av en krone i statsbudsjettet til nytt fengsel i Agder, og mente at regjeringen trenerer saken.

Påtroppende fylkesordfører i Aust Agder, Tellef Inge Mørland snakket om viktigheten av rekruttering av flinke folk til offentlig sektor.

-Målet for fylkeskommunen er å doble antall lærlingeplasser. Som arbeidsgiver er fylkeskommunen avhengig av gode rekrutteringsprosesser for å sikre kvaliteten i leveranser til samfunnet. Faste stillinger må derfor være hovedregelen. Han mener også at satsing på rådgivning i skolen og samarbeid med ulike bedrifter for å kombinere skole med praksisarbeid kan få ned det store frafallet av elever i skolen.

Politikerne måtte svare på mange spørsmål, og det var en veldig god stemning i møtesalen. Det var bred enighet om at valgkampen fram mot stortingsvalget 2017 måtte få mye oppmerksomhet.

Dagen etter fikk fylkeskartellene besøk av Christian A. Smedshaug, som er daglig leder av Agri Analyse. Hans tema er høyaktuelt i en region som opplever mange og store kutt i oljebransjen.

- Ett eksempel. Å selge Cermaq er like dumt som om Statoil hadde blitt solgt på 70 tallet, sa han-

- Det er veldig ekstremt at regjeringen ønsker å selge det som skal sikre velferdsstaten. Regjeringen har ingen strategi for å eie fellesgoder som vann, fisk, jord og skog! Det viser at H og Frp egentlig ikke bryr seg om velferdsstaten forvitrer eller forsvinner, mener han.

Han ser med stor bekymring på at regjeringen går til privatiseringsangrep på offentlig sektor og norsk landbruk. Statens eierskap har langt større fordeler enn det kapitaleiere kan gi.

- Nasjonalt eierskap kommer til å bli stadig viktigere for dem som vil utvikle produksjonsøkonomien og sikre velferdsstaten. En størst mulig base av norske selskap med nasjonal produksjon er en fordel for omfordeling og skattegrunnlaget. I en tid vi burde satset på å utvikle våre strategiske bedrifter, selger regjeringen dem ut, konstaterte han.