Årets oppgjør i industrien (frontfaget) har en anslått ramme på 3,3 prosent. Men i siste tariffperiode er det et også et lønnsetterslep i staten på 0,5 prosent i forhold til industrien, som LO Stat mener det må tas hensyn til i årets forhandlinger

- I realiteten ber vi om det samme som industrien har fått, pluss de pengene staten skylder oss. Så enkelt er det, sier Rønoldtangen.

Hun slår fast at LO Stat er en sterk forsvarer av frontfagsmodellen, men peker samtidig på at legitimiteten til modellen vil bli truet om det viser seg at industrien stikker fra lønnsmessig.

LO Stat-lederen ønsker ikke å gå i detaljer på det som skjer i forhandlingene nå et halvt døgn før fristen.

- Det blir feil, men det jeg kan gjenta, er at vi gjennom våre krav har signalisert at vi prioriterer et stort generelt tillegg og sentrale justeringer som vil gi alle en lønnsutvikling. Avsetninger til lokale forhandlinger er det tredje elementet. Det har vi ikke avvist, men i kravet vårt prioriterer vi de to førstnevnte, sier hun.