425 medarbeiderne fra det som var to departementer og en avdeling fra et tredje er samlet i ett departement med Jan Tore Sanner som statsråd. Departementets lange navn er allerede forenklet til KMD. Sanner sier til departementets nettsted at han ser kraftsamlingen som naturlig og nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner om en offentlig sektor som fungerer bedre og gir innbyggerne raskere og bedre hjelp.

Sanner minner om at to av Sundvolden-plattformens prosjekter for den nye regjeringen sorterer inn under KMD. Det ene er en mer effektiv forvaltning, det andre er å sikre kommuner som er rustet for fremtiden.

De nåværende regjeringspartienes retorikk i valgkampen signaliserte store og omfattende endringer i offentlig sektor. Men etter at Sanner overtok som statsråd i departementet som ved nyttår skiftet navn, har han tonet ned budskapet om revolusjon og heller brukt mye tid på å skryte av medarbeiderne.

- Mitt utgangspunkt er at veldig mye er bra i norsk forvaltning. Den britiske økonomiavisen The Economist skrev at nordiske velferdsstatene er populære. Ikke for at de er store, men fordi de fungerer. Jeg har møtt et dyktig embetsverk som legger et godt grunnlag for en fersk statsråd - som har litt andre prioriteringer enn den forrige, sa Sanner da han innledet på LO Stats kartellkonferanse på Gol i november.

Han inviterte de tillitsvalgte til samarbeid. Sanner slo fast at når samfunnet endrer seg, må forvaltningen gjøre det samme.

- Jeg vil ikke forandre for forandringens skyld. Vi skal endre det som kan bli bedre. Den jobben kan ikke vi gjøre alene. Jeg vil at dere skal være med på det, sa Sanner.

- Vi må våge å stille nye spørsmål. Vi skal ikke snu opp ned på alt – men bevare og videreutvikle velferdssamfunnet.

Statsråden la til at etater må samarbeide mer og bedre. Politikerne må bli mer opptatt av resultater og gjennomføringsevne, og mindre opptatt av mål og rapportering.

- Et av problemene er at det er for mange mål som skal rapporteres. I 2004 var det i gjennomsnitt fra ni mål som skulle rapporteres. I 2012 var det i snitt 21 mål. Vi må få færre. Det er tildelingsbrev – ikke tildelingsromaner, sa han.