LO Stats medlemsforbund har i dag rundt 53 000 medlemmer i Spekter-området. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Etter innledende og virksomhetsvise forhandlinger var mange overenskomster i boks. Så fikk noen bistand fra LO Stat og Spekter, før avsluttende sentrale forhandlinger ble gjennomført tirsdag.

Her klarte partene å få på plass virksomheter som Den norske Opera & ballett, CargoNet, Terminaldrift, Mediq Norge, Telemuseet, Hector Rail og Relacom. Dette var de siste virksomhetene som gjensto for å kunne sluttføre områdene 1 (teatre og orkestre), område 7 (NSB) og område 9 (øvrige).

I sistnevnte område er Flytoget løftet ut og har fått ekstra tid fram til 16. mai. Det innebærer at NRK er det eneste området til nå som har endt i mekling. Den skal gjennomføres seinere i mai.

Så gjenstår også Helseforetakene (område 4 og 10), som innleder sine A2-forhandlinger i dag, med egne frister.

Resultatene viser at man jevnt over har lagt seg på frontfagsramma på 3,4 prosent.

-Vi er fornøyd med at vi klarte å oppnå enighet for det som gjensto i de tre områdene. Det var komplisert uenighet, men partene viste god vilje til å komme i mål, forteller Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

- At NRK-oppgjøret ender hos Riksmekleren er selvsagt beklagelig, men der var det nok ingen vei utenom, sier han.