Pensjonsutfordringene i område 1 (orkestre og teatre) har vi beskrevet grundig før. Der førte ikke fase 3-forhandlingene til at partene ble enige, og det er i realiteten stillstand. Men det er også pensjonskrangel i NSB-området, der Lokmannsforbundet krever at flere tillegg enn i dag skal regnes som pensjonsgivende inntekt. Det vil ikke NSB, og dermed har LO Stat og Spekter bestilt time hos Riksmekleren senere i mai. Meklingsavslutning i dette oppgjøret er fastsatt til 20. mai.

Oppgjørene i områdene Norges Bank, Avinor , NRK og Posten er godkjent av LO Stats forhandlingsutvalg i Spekter, og er dermed sluttført. Det samme er oppgjøret i Nettbuss (område 7). Ikke overraskende holder alle seg innafor ramma av frontfaget. I samleområdet (område 9) gjenstår det fortsatt litt jobb. Mye er allerede landet uten at partene har bedt om hjelp fra Lo Stat og Spekter. Når denne saken skrives ser det likevel ut som om LO Stat og Spekter må yte bistand i fase 3-forhandlinger for noen få virksomheter.

Helseforetakene (område 10) og Lovisenberg sykehus (område 4) innleder sine forhandlinger til uka. LO-forbundene innafor helsesektoren leverer sine krav på mandag klokka 10.