Mange av pleierne som streiker ved private sykehjem i Oslo møttes til frokost hos Sykehjemsetatens fagforening torsdag morgen.

LO-nestleder Tor Arne Solbakken understreket at selv om streiken gjelder private sykehjem og at 64 fra Fagforbundet er tatt ut i første fase, gjelder konflikten viktige prinsipper for svært mange arbeidstakere.

Les hele saken på frifagbevegelse.no