Dette får betydning for mer enn 30 000 deltidsansatte i kommunal sektor, som i stor grad er lavtlønte kvinner.

Arbeidsretten kom til at 14 timers regelen, som grense for å være innmeldt eller opprettholdelse av medlemskap i tjenestepensjonsordningen, virket diskriminerende for deltidsansatte, at det ikke forelå saklige grunner til slik diskriminering og at 14 timers regelen var ugyldig, sier advokat Einar Stueland som sammen med advokat Kambestad prosederte saken på vegne av LO.

Stueland antar dommen vil få betydning også for statlig sektor.

Også i Staten gjelder det en 14 timers regel for å være omfatte av pensjonsordningen og dommen krever derfor at det skjer en opprydding i det offentlige pensjonssystem.

Les mer på lo.no