- Dette er en solidarisk ordning som er innført for at de som blir plukket ut til å representere alle i en streik ikke skal tape økonomisk på det, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

I realiteten er alle medlemmene i staten  i streik, men streiken gjennomføres ved at bare deler av arbeidsstokken tas ut. Denne formen for konflikt kalles punktstreik.

- Det er viktig å understreke at det ikke er snakk om bruttolønn eller at staten på noen måter belastes for dette. Det er LO Stat-fellesskapet  som betaler regninga, sier Rønoldtangen.

Alle forbund har bygd opp streikefond til å håndtere slike situasjoner.