Ved flere anledninger det siste halvåret har det vært medieoppslag om det som beskrives som en voldsom vekst av statsansatte under de rødgrønne. Sist ut er Dagens Næringsliv, som i dag påstår at veksten i «antall byråkrater» er på 22000 de siste seks årene.

-Dette er jo ikke sant. For det første er staten en arbeidsplass for svært mange grupper ansatte. Politifolk, helseansatte, ingeniører, lærere, forskere osv. For det andre skyldes mye av denne veksten større satsing på samferdsel, i helsesektoren og i tillegg i andre virksomheter som har blitt pålagt nye oppgaver, sier Rønoldtangen.

Hun slår fast at hun er inderlig lei av det hun kaller en nedvurdering av den jobben statsansatte gjør hver eneste dag for å gi brukerne et bedre tilbud.

-Når man leser avisene og hører på politikerne så virker det som om myten om «papirflyttere» lever i beste velgående. Samtidig opplever våre medlemmer en kontinuerlig omstillingsprosess over hele linja. Det er alltid slik at vi må vende på alle steiner for å finne ut hvordan vi skal jobbe mest effektivt og få ut det meste av hver krone som brukes i velferdsstaten. Men det gjøres da også, sier hun.

Rønoldtangen mener at det er en ting som er underkommunisert i denne debatten. Nemlig hva styringssystemene fører til.

-Vi har lenge vært kritisk til det som i markedsteorien kalles for New Public Management, men som er markedsstyring i offentlig sektor. Denne måten å styre på har medvirket til at vi ikke jobber effektivt nok. Telling, rapportering og målstyring etter rene markedsøkonomiske prinsipper er etter vår mening et feilgrep. Og dette er ikke noe de rødgrønne har funnet på. Dette er heiet fram av høyresiden. Og det er ikke noe som tyder på at en blåblå regjering har planer om mindre markedstenking hvis de får makta etter valget, sier hun.

-Vårt håp er at både staten som arbeidsgiver og politikerne i større grad lytter til de ansatte og deres organisasjoner. Vi har aldri sagt nei til å diskutere nye og smartere måter å innrette arbeidet på. New Public Management er ikke det, konstaterer Rønoldtangen.