Det er pandemien og det rådende smittesituasjonen som gjør at det ikke er mulig å gjennomføre forhandlinger. Partene er enige om å ta opp igjen forhandlingene i uke 22.

Hovedavtalen er inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. I staten utløp dagens avtale egentlig ved nyttår. Den ble forlenget til utgangen av mars, og er nå ytterligere forlenget.

Hovedavtalen videreføres derfor til og med 30. juni 2021.

Hovedsammenslutningene legger til grunn at møtene kan gjennomføres med fysisk oppmøte, når forhandlingene tas opp igjen i juni.