35,8. Dette er prosentvis deltakelse i uravstemningene over tariffoppgjøret i staten både i 2010 og 2012. LO Stat-leder Tone Rønoldtangen mener at det utgjør et problem for medlemsdemokratiet at over 60 prosent av medlemmene ikke deltar når det skal stemmes over resultatet.

- Vi og berørte forbund har gjort vårt gjennom forhandlinger og mekling. Nå er det faktisk opp til medlemmene å si sin mening. Det håper jeg så mange som mulig gjør, sier hun.

Hun understreker at denne oppfordringen går til alle. Både de som er misfornøyde og de som er tilfreds med det som ble resultatet.

- Mitt poeng er at tariffoppgjøret ikke er ferdig før medlemmene har sagt sitt, sier hun.

- Hvorfor er det slik at så få har deltatt i de siste uravstemningene?

- Vi og forbundene kan sikkert bli bedre på å gjennomføre avstemningene, men jeg tror nok en viktig årsak er at de som syns resultatet er OK kanskje er mindre motivert til å stemme enn de som er misfornøyd. Det er en fare med dette. Nemlig at de som er misfornøyd blir hørt, mens de som er fornøyd ikke blir det.

- Og det innebærer?

- Det kan innebære et nei-resultat den 20. juni. I så fall betyr det at vi iverksetter streik i staten. Vi er forberedt på at også det kan bli utfallet, men jeg håper selvfølgelig at medlemmene følger anbefalingen til forhandlingsutvalget. Mest av alt håper jeg at de stemmer. Om det nå skjer digitalt eller på den gamle analoge måten, sier Rønoldtangen.