- Profilen på oppgjøret og innretningen på de økonomiske tilleggene er avgjørende for oss, sier Davidsen. Rettferdig fordeling og sosial utvikling er et hovedmål med forhandlingene. Vi er opptatt av at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften og at de lavest lønte skal få de største tilleggene, sier Davidsen i en pressemelding fredag.

- LO Kommune understreker at KS må ta realitetene inn over seg og komme med tilbud som sikrer rekruttering, kvalitet og kompetanse i hele kommunesektoren.

Kommuneoppgjøret startet med at krav og tilbud ble overlevert den 29. mars. Forhandlingene har deretter pågått siden de startet opp igjen rett etter påske. Nå går oppgjøret til riksmekleren og forventet meklingsinnspurt er uka før pinse.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning forhandler på vegne av vel 200 000 arbeidstakere og består av FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, mfo (Musikernes fellesorganisasjon), SL (Skolenes landsforbund), EL&IT, Fellesforbundet og Fagforbundet.