Oppgjøret går nå til mekling. Striden står blant annet om lønn, arbeidstid, kompetanse og regulering av delte dagsverk.

For Norsk Jernbaneforbund (NJF) ble det oppnådd enighet. Striden der sto kun om pensjon. Partene ble enige om å videreføre dagens overenskomstbestemmelse om pensjon, og pensjonsordningen kan bare endres ved enighet mellom partene.