– Dette er en oppsplitting som NTL NRK ikke kan akseptere. Det gjør det umulig å få til en forutsigbar lønnsstruktur i virksomheten og vil føre til ulik lønn for likt arbeid, sier NTLs forhandlingsleder Are Bøhm.

Systemet NRK-ledelsen ønsker seg vil innebære at lønnen bestemmes av hvilken fagforening du tilhører, ikke hvilket arbeid du gjør. Dette er ikke bare urimelig for de ansatte, det er også udemokratisk og ødeleggende for det organiserte arbeidslivet, ifølge Bøhm.

I årets oppgjør krevde NTL et generelt kronetillegg til alle, økning av minstelønnssatsene, en ekstra fridag, økte ubekvem- og reisetillegg og kompensasjoner for gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt viktige tekstkrav.

NRK ikke har imøtekommet noen av kravene våre, hverken på tekst eller økonomi.

Nå går oppgjøret videre til avsluttende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter, antakelig i neste uke. Dersom det ikke framkommer enighet her, er vi i brudd og neste ledd er mekling.

 

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak