- NRK så ikke noe grunnlag for å fortsette forhandlingene lokalt, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Dermed må LO Stat og Spekter forøke å løse flokene. Kommer ikke LO Stat og Spekter til enighet i de sentrale forhandlingene, går NRK-oppgjøret til mekling med påfølgende streikefare.

Om forhandlingene

Spekter-forhandlingene går i flere runder. A-delen er ferdig forhandlet. Den gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delen danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Det er forhandlinger om B-delen som nå er brutt i NRK.