Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Vy Buss. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO. Dette for at Bussbransjeavtalen skal være likelydende, uavhengig av arbeidssted og arbeidsgiver.

- Vi kom ikke i mål, konkluderer Sissel Hallem, LO Stats forhandlingsleder.

Les mer her. (lo.no)