-Statens tilbud/krav kunne vi ikke akseptere, det ville ha ført til kraftig reduksjon av de opparbeidede rettighetene, sier Randi Stensaker, som har vært LO Stats representant i forhandlingene.

Forhandlingene som har pågått fra tidlig i fjor høst har vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre særlig når det gjelder størrelsen på godtgjørelsene til kost og kilometergodtgjørelse, forsikring og når det gjelder kompensasjon for reisetid. Det faktum at Stortinget har innført beskatning både på kilometergodtgjørelsen og fra 1.1.18 også på kost, har ikke gjort forhandlingene lettere.

Alle de fire hovedsammenslutningene gikk til brudd onsdag. Forhandlingene skulle ha vært avsluttet før jul, og har foregått på overtid. Inntil en særskilt nemd har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, men benyttes i stor grad av de fleste virksomhetene i andre sektorer også.