I tillegg til Norsk Transportarbeiderforbund, er LO Stat-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet omfattet av meklingen.

Hvis det blir streik, kan denne tidligst starte fra arbeidstidas begynnelse mandag 28. april.

- Vi har ikke mottatt noe som helst økonomisk tilbud. Arbeidsgiverne løper fra enigheten vi har om at Bussbransjeavtalen skal et lønnsnivå på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, så vi hadde ikke noe annet valg enn å bryte, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
For sjette gang på rad, havner bussoppgjøret hos riksmekleren.
 
- Dette er veldig skuffende. Vi håpet på at arbeidsgiverne for en gangs skyld ville vise vilje til forhandlingsløsning, men det gjorde de ikke. Erfaringene fra tidligere meklinger, viser jo at arbeidsgiverne har mye mer å gå på enn de har vist i forhandlingene. Arbeidsgivernes holdning undergraver forhandlingsinstituttet. Det kan ikke være slik at tarifforhandlinger bare er en rutinemessig øvelse for å flytte oppgjør inn i mekling, sier Roger Hansen.