Til sammen harde 14 bidragsyterne forpliktet seg til å betale 460 000 kroner hvert år i fire år. Den økonomiske støtten betyr at Antirasistisk Senter kan jobbe mer langsiktig og stabilt framover. Senteret har allerede ansatt Shoaib Sultan som rådgiver og prosjektansvarlig. Han vil også ha ansvaret for kontakt og dialog med bidragsyterne.

Det er nemlig meningen at prosjektet også skal skape engasjement innad i fagbevegelsen. Antirasistisk Senter har stor kunnskap om de høyreekstreme miljøene og arbeidet mot utbredelsen av en ideologi som er farligere enn noen sinne. Derfor oppfordres forbund i LO til å sette temaet og prosjektet på dagsorden, og gjerne invitere Antirasistisk Senter til seminarer og konferanser.

- Vi som følger disse miljøene tett, så at klimaet stadig ble verre de siste årene, med mye hatsk debatt. Vi så at det var en bevegelse i det høyreekstreme miljøet, med et forsøk på organisering, som «Norwegian Defence League» og «Stopp islamiseringen». Og så kom 22. juli. Som samfunn har vi nok vært blind på det høyre øyet. Det kan vi ikke tillate oss å være, sier Karin Helene Partapuoli, og legger til at støtten fra LO Stat og forbundene er helt vesentlig for å kunne følge med på det som skjer i disse miljøene.

Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi, og en av initiativtakerne til prosjektet, slår fast at terroraksjonen den 22. juli var et angrep på arbeiderbevegelsen. - Når vi ser på historien, blir alltid arbeiderbevegelsen angrepet fra det høyreekstreme miljøet, sier han. - I disse lukkede miljøene er menneskeverdet så og si ikke-eksisterende. Dette er en kamp for vårt samfunn. Det er viktig at vi i fagbevege deltar i debatten, understreker Sande.

– Nå er det opp til forbundene å bruke Antirasistisk senter sin kompetanse i sitt arbeid,  sier forbundets administrasjonssjef, Espen Løken.

- Vi er glad for initiativet, og det er selvsagt at vi skal delta aktivt i prosjektet. Det som skjedde 22. juli rammet LO Stat og våre forbund direkte, både menneskelig og materielt. Kampen mot høyreekstremisme i Norge er viktigere enn noen gang, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.