En likestillingsindeks som gir uttelling for å sitte i viktige maktposisjoner, viser at kvinner i Norden er litt mer likestilte i år enn de var i fjor.

Det er i Sverige det har vært den største største økningen av kvinner i maktposisjoner det siste året, men Norge beholder posisjonen som det landet der kvinnene gjør det best.

Finland ligger nederst på indeksen.

Et påfallende trekk er at kvinner nå innehar den øverste posisjonen i statskirken (eller tilsvarende trossamfunn) i tre av fem nordiske land.

Les hele saken på frifagbevegelse.no