LO Stat har fylkeskartell over hele landet. I Rogaland og Agder samarbeides det over fylkesgrensene og styremøtet i Kristiansand 19. og 20 februar hadde privatisering, styringsformer i offentlig sektror og tariffoppgjør på sakslista.

Freddy De Ruiter, som er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, mener at den nye regjeringen vil øke innsatsstyrt finansiering. Markedet skal spille en mye større rolle. Det tror han vil føre til større forskjeller og et dårligere helsetilbud.

Forskeren Eli Berg, som selv er lege har fulgt 80 helsearbeidere gjennom fire år under oppbyggingen av nye Ahus. Hun slo fast at det er et blindspor å se på sykehus på samme måte som bilproduksjon. Hennes forskning konkluderer med at både prosess, organisering og styring gikk på helsa løs for de ansatte når man tok styringsmodeller hentet fra privat sektor ved det nye sykehuset.

Paul Bjerke er forsker i De Facto. Han mener at det er økende misnøye med HR-systemene i offentlig sektor. Systemene, som er hentet fra privat sektor, endrer maktbalansen i partsforholdet. Det betyr at fagforeningenes kollektive forhandlingsmakt blir borte. Kjernen i den norske modellen er at fagforeningene har makt til å påvirke. Forsvinner den forsvinner også den norske modellen, mener han.

Jørund Hassel, som er LO Stats distriktssekretær på Hamar, hadde en bolk om det kommende tariffoppgjøret. Han dro også fram noe av historien i fagbevegelsen, og streikerettens betydning.

Fylkeskonferansen vedtok også tre uttalelser. I den første advares det mot privatisering av det offentlige helsevesenet, i den andre krever de en stans av privatisering av statlige selskaper, mens Postkom får full støtte i sin kamp mot postdirektivet i den tredje uttalelsen.

Regjeringspartiene var invitert til møtet, men beskjeden derfra var at de ikke hadde noen å sende.

-Det er synd. Vi hadde et godt program og det hadde vært fint om de blåblå kunne lagt fram sitt syn for forsamlingen, sier distriktssekretær Odd Helge Henriksen i Stavanger.