LO brøt torsdag kveld med NHO i mellomoppgjøret 2013, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 170 000 arbeidstakere. Dette er meddelt Riksmekleren. Forhandlingene har pågått siden 11. mars.

LO konstaterer manglende forhandlingsvilje hos NHO, og valgte av den grunn å bryte nå.

- Vi er skuffet over at det ikke lyktes å komme fram til en forhandlingsløsning, sier LO-leder Roar Flåthen. Han reagerer sterkt på NHOs beskyldninger om at LO framsatte krav som ikke tar hensyn til arbeidsplassene og norsk næringsliv. Han minner om at lønnsutviklingen de senere årene, både i frontfaget og i mellomoppgjørene, er et resultat av forhandlingsløsninger, og dermed et felles ansvar.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen har observatørplass i frontfagsforhandlingene, og støtter Flåthens analyse.

- Dette skyldes først og fremst manglende forhandlingsvilje fra NHOs side. Jeg er av den mening at det burde vært mulig å finne en forhandlingsløsning med litt mer smidighet fra arbeidsgiversiden, sier hun.

At forntfagsoppgjøret nå havner hos Riksmekleren, men meklingsutløp ved midnatt 7. april, skaper utfordringer for de planlagte forhandlingene i Spekter (åpner 9. april) og i staten (innledes 12. april).

- Vi kan jo ikke gjøre annet enn å avvente hva resultatet av meklingsrunden blir. Det påvirker naturligvis våre egne forberedelser. Men vi har håndtert slike situasjoner før, og skal klare det også i år, sier Rønoldtangen.