LO Stat og Spekter er enige om å løfte lønna til ansatte i Falck Brann og Redning. Et lønnstillegg på nærmere 20 prosent med en ny pensjonsordning gjør at flytrafikken vil gå som normalt.

- Jeg er fornøyd med resultatet. Vi har unngått streik og fått til et helt nødvendig løft for ansatte i brann og redning ved Bodø lufthavn, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

I meklingen er pensjonen forhandlet opp fra en minimumsordning på to prosent til maksimal innskuddsordning på syv prosent. I tillegg er avtalefestet pensjon på 2,5 prosent på plass.

- Det betyr mye å få på plass en bedre pensjonsordning, konkluderer Tor Erik Granum, NTLs delegasjonsleder.

Nå skal oppgjøret til uravstemning blant medlemmene.