Mangfold – innovasjon – deltakelse er stikkordene for årets konferanse. Denne tradisjonsrike konferansen arrangeres hver høst i Trondheim. Det er LO, LO Stat, IMDI, Trondheim kommune og Norsk Folkehjelp som står bak arrangementet, som har som mål å sette søkelys på ulike problemstillinger knyttet til innvandring, mangfold og integrering i Norge.

Utenriksministeren pekte i sin innledning på at Innvandrerbefolkningen har lavere valgdeltakelse enn etnisk norske nordmenn, og han mener det er viktig å jobbe for å få opp deltakelsen.

- De som ikke stemmer ved valg har heller ikke grunn til å klage de neste fire årene. Dere må delta i samfunnet i bred forstand, og vi må jobbe for at deltakelsen øker, sa Eide, og fortsatte:

- Rettigheter og friheter er ingen varige størrelser. Det er viktig at vi ikke tar dem for gitt, slo han fast.

I tillegg til Barth Eide var det innledninger fra Hanne Falstad fra NHO, Tanja Holmen fra innovasjonsprogrammet Nxtmedia, Tatyana Grønlien, sivilingeniør og deltaker i Global Future, Amela Koluder-Døvre, innovasjonsleder i Tine, Bente Sofie Syversen, strategisk rådgiver design, Innovasjon Norge, Mads Møglestue, leder for HR Transformasjon i Telenor Norge og Marianne Mikkelsen fra NRK.

På Aktuells nettsider  kan du lese mer fra konferansen.