Det er i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag at Akademikernes forhandlingsleder i staten, Rikke Ringsrød og leder i Akademikerne Knut Aarbakke tar til orde for å å fjerne lønnstabellene, stillingskodene og lønnstrinnene og flytte lønnsdannelsen ut til den enkelte virksomhet.

- Dette er kjente toner fra Akademikerne. Dette har vært deres prosjekt i mange år, uten at de har fått gjennomslag for det. Rett og slett fordi det er uklokt på mange vis. Og fordi virkelighetsbeskrivelsen deres er feil, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun mener lønnssystemet i staten er både robust og fleksibelt, og at det oppfyller hovedhensikten: å sikre en rettferdig lønnsuvikling for alle statstilsatte, og ikke bare de høyest lønte gruppene.

- Staten er for eksempel best i klassen når det gjelder likelønn. Dette har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av bevisste grep tatt sentralt i tariffoppgjørene, sier hun.

LO Stat-lederen avviser at lønnssystemet hindrer staten i å rekruttere og beholde gode medarbeidere. Hun mener fleksibiliteten er til stede, men at den må tas i bruk.

- Det er også et viktig poeng at dagens system underbygger inntektspolitikken og intensjonene i frontfagsmodellen. Samtidig sikrer systemet at sosiale bestemmelser er like for alle arbeidstakere i staten, noe som også har et rettferdighets-perspektiv, sier hun.

- Det er heller ikke riktig at arbeidsgiver ikke har noen styringsrett lokalt. Det gis gode muligheter til å lønne og beholde på bakgrunn av resultater og innsats. Dagens system sikrer også reelle forhandlinger med tvistemuligheter lokalt. Det skal vi fortsatt ha, sier hun.

- Akademikerne vil altså skrote dette systemet. De burde heller jobben sammen med LO Stat, Unio og YS for å ta i bruk systemet slikt det er ment.