- Å løpe fra løftene om en rettferdig pensjon, er blitt viktigere enn å gi befolkningen et rikt og godt kulturliv når det trengs som mest. Vi mener det er å svikte samfunnsoppdraget sitt, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Omsorgen for de ansatte.

De siste ukene har vi lest side opp og side ned om ledelsens omsorg for sine ansatte.
«Vi kan ikke tilby en pensjonsordning vi mener vil svekke de ansattes pensjoner.» Denne tåkeleggingen kan bare ha en hensikt; å hindre at arbeidsgiverne faktisk må svare på de to sentrale spørsmålene:

 • Hvorfor brøt dere løftet til oss om en livsvarig, kjønnsnøytral pensjonsordning?
 • Hva er galt med en hybridpensjonsordning?

- Tror lederne på ramme alvor at LO vil streike, på dette verst tenkelige tidspunktet, for dårligere ordninger for våre medlemmer, spør Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Koster lite, betyr mye.

Avlyste forestillinger kunne dekket pensjonskostnadene i lang tid framover. Beregninger viser at en kjønns- og levetidsnøytral pensjon vil medføre rundt en halv prosent i økte kostnader for arbeidsgiver, tillegg kommer noen administrative kostnader. Konflikten kan da umulig stå på denne beskjedne merkostnaden?

- Konflikten kan da umulig stå på denne beskjedne merkostnaden? Det kan heller umulig være manglende forutsigbarhet når vi har sagt oss villige til å låse en ordning i flere år fremover, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Noen bør kanskje begynne å stille spørsmål om hvor hunden egentlig ligger begravd.

- Ofres kulturlivet nå egentlig for helt andre kamper Spekter ser for seg de må føre på andre forhandlings-områder, spør Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Hvorfor streiker vi i kultursektoren nå?

 • Fordi sjefene i kultursektoren heller vil stenge ned når alle andre åpner opp, enn å oppfylle sine pensjonsløfter. Vi har forhandlet over flere år, og når sjefene viser null interesse av å løse pensjonsfloken var det nå eller aldri.
 • 2015: Kultursektoren på randen av konkurs. Ytelsespensjoner med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser blir for dyre og rammer kulturtilbudet. Vi har fra første dag sagt at vi blir med på en dugnad, men vi skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i andre enden.
 • 2016: 1. juli inngår vi avtale om midlertidig innskuddspensjon for å berge det norske kulturlivet. Innen utgangen av 2017 skal arbeidet med å etablere en varig pensjonsordning med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser starte.
 • 2018: Ingen avklaring. Utredninger om nye pensjonsordninger for hele Norge pågår. Kravet om en varig pensjonsordning med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser står fast.
 • 2020: Vi krever hybridpensjon med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser. Forhandlingene ender i brudd. Mekling avtales i januar 2021, men avlyses på grunn av korona-pandemien.
 • 2021: Vi krever hybridpensjon med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser. Forhandlingene ender i brudd. 3. september går vi til streik. Sjefene vet at vårt krav om rettferdig pensjon koster mindre enn å avlyse forestillinger.
 • Vi har holdt vår del av avtalen. Vi stolte på sjefene når vi godtok en midlertidig avtale i 2016. Det finnes en pensjonsordning som ivaretar alle våre krav. Den koster en brøkdel av ytelsesordningen vi hadde. Vi har gitt dem all tid i verden, men sjefene løper fra løftene. Derfor streiker vi for rettferdig pensjon i kultursektoren.

Her streiker 556 kulturansatte fra 22. september.

 • Den Nationale Scene (48) NTL-6/Fagforbundet-37/Creo-5 /
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (112) NTL-33/Fagforbundet-74/Creo-5
 • Det Norske Teatret (73) NTL-15/Fagforbundet-55/Creo-3
 • Nationaltheatret (37) NTL-5/Fagforbundet-27/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (24) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-24
 • Kilden Teater og Konserthus (32) NTL-14/Fagforbundet-16/Creo-2
 • Trøndelag Teater (34) NTL-0/Fagforbundet-32/Creo-2
 • Oslo Nye Teater (22) NTL-8/Fagforbundet-13/Creo-1
 • Hålogoland Teater (19) NTL-3/Fagforbundet-14/Creo-2
 • Teater Innlandet (9) NTL-0/Fagforbundet-9/Creo-0