- Vi har strukket oss langt, men nå blir Riksmekleren neste. Avstanden er for stor og forhandlingsviljen for liten. Vi har opplevd angrep på opparbeidede rettigheter, og at inngåtte avtaler ikke følges opp, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Meklingsdato er ikke fastsatt.