AV: Anne Siri Renå / aktuell.no

Haukaas ble intervjuet av NRK Dagsrevyen i forbindelse med at Holden III-utvalget nylig la fram sin rapport om lønnsdannelse i Norge.

I rapporten advares det blant annet mot sårbarheten det høye lønnsnivået her til lands innebærer, og at det ved sterk svekkelse av oljeinntektene vil være nødvendig med bedret konkurranseevne. Konklusjonen er likevel at dagens frontfagsmodell bør videreføres.

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen så tv-innslaget, reagerte og uttalte til aktuell.no at hun hadde svært lite til overs for Spekters uttalelser om at offentlig ansatte bør få mindre lønn i framtida.

– Jeg synes det er trist at Spekter undergraver frontfagsmodellen med sånne påstander, sa Rønoldtangen.

Haukaas reagerer på sin side med å si at Rønoldtangens kommentar er «helt på jordet».

– Dette var ikke ment som et angrep på frontfaget, tvert imot mener vi at det må forsterkes, kommenterer Haukaas, og sier han sammen med LOs sjeføkonom Stein Reegård har gått i bresjen for frontfaget i Holden-utvalget.

Nå ser misforståelsen imidlertid ut til å være oppklart:

– Min uttalelse til Dagsrevyen var basert på sammenligningsregimene for lønn og andre goder mellom ulike grupper i arbeidslivet. Jeg mener for eksempel at når noen ønsker lønnssammenligninger basert på antall år med utdanning, må det også tas inn flere elementer av den totale godtgjørelsen som de ansatte får, og den timelønnskostnaden arbeidsgiver bærer. Dette handler om pensjonskostnader, arbeidstidens lengde og andre personalgoder, forklarer Haukaas.

Han mener videre at disse sammeligningene må bli mer avanserte og at statistikkgrunnlaget bør styrkes. Haukaas presiserer at Holdenutvalget er enig om at Teknisk beregningsutvalg bør få dette oppdraget.

– Og nettopp dette er Spekter og LO Stat enige om at ikke er en svekkelse av frontfaget, snarere tvert i mot, fortsetter Haukaas.

Tone Rønoldtangen så tv-innslaget flere ganger, og fikk mindre og mindre sansen for det hun hørte. Men etter en oppklaring kunne hun likevel puste lettet ut – det var lønnsnivået Lars Haukaas snakket om, og ikke lønnsutvikling for offentlig ansatte. Muligens hadde tv-journalistene vært litt vel ivrige på klipperommet.

– Jeg er veldig glad for at det Haukaas egentlig snakket om var lønnsnivå og totaliteten av lønns- og arbeidsvilkår, og ikke lønnsutvikling. LO Stat er ikke uenig i at både ren lønn og andre goder skal telle med i regnestykket, sier Rønoldtangen.