Sosionomen, som er bosatt i Stavanger med samboer og tre barn har lang fartstid som ansatt i offentlig sektor, og har nærmest hatt som vane å ta på seg tillitsverv. Hun meldte seg inn i FO allerede i studietiden på 90-tallet, og ble tidlig tillitsvalgt. Det har hun fortsatt med litt til og fra. Når hun ved nyttår flytter tingene sine inn på LO Stat-kontoret på Folkets hus i Stavanger, så må hun ikke gå langt. Hun kommer nemlig fra vervet som fylkessekretær FO i Rogaland, med kontorplass i samme bygg.

- Jeg har samarbeidet mye med Odd Helge de siste årene, blant annet ved gjennomføring av både sentrale og lokale kurs, samt ved tariffberedskap under oppgjørene. Slikt sett kjenner jeg til noe av det jeg går til, men det blir nok en del å sette seg inn i, konstaterer hun.

Larsen har som sosionom prøvd seg innenfor flere områder, lengst har hun jobbet i kriminalomsorgen, men har nå permisjon fra stilling som klinisk sosionom avdeling for unge voksne – Helse vest.

Starten på arbeidslivet var nok ikke den helt typiske. Larsen har nemlig sju somre bak seg som renovasjonsarbeider.

- Det var nok en og annen av kollegene mine den gang som var litt skeptisk til å henge bakpå bilen med en ferdig utdanna sosionom den siste sommeren jeg jobba der. Men det gikk greit. Og i ettertid har jeg faktisk tatt meg i å savne akkurat den tida der. Jeg liker å jobbe fysisk, sier hun.

- Vet du, det var i den jobben jeg først skjønte hvor viktig HMS-arbeid er. Jeg husker godt at vi måtte velge mellom tunge vernesko, som jo var best for å verne tær fra tunge dunker, eller joggesko som verna knær mot slitasje. I dag finnes det heldigvis "jogge-vernesko". En liten sak kanskje i den store sammenhengen, men viktig for dem det gjelder.

Akkurat løfting og løping blir det nok mindre av i vervet som distriktssekretær, men til gjengjeld er det stor bredde på det hun skal arbeide med nå.

- Det er da også det som gjør dette vervet spennende. Odd Helge har gjort en flott jobb, og jeg kommer til å savne han i kontorfellesskapet, sier hun avslutningsvis.

Det er også endring i nord når det gjelder distriktssekretær. Ann Kristin Moldjord er tilbake fra permisjon og vikaren hennes, Kjell Einar Kristiansen takker derfor av i Bodø.