På programmet står de tre årsmøtene, kurs og bedriftsbesøk.

Kurset er åpent for medlemmer også utenom fylkeskartellenes styrer, så totalt samles tett under 70 deltakere for å lære om konflikter, konfliktløsning, metoder og hvilke verktøyer som finnes gjennom lov- og avtaleverk.

Foruten LO Stats distriktssekretærer Mona Fagerheim og Lars Børseth er Irene Nygårdsvik fra Spekulatoriet i Bergen hyret inn som innleder.

Bedriftsbesøket er denne gang lagt til Avinor på Vigra, hvor det blir orientering ved ledelsen og omvisning på anlegget.

Her blir det også mulighet til å ta opp politiske spørsmål da flere politikere har takket ja til å delta under besøket.

Uttalelser fra årsmøtene kommer senere.