I stedet for anbudsrunder om persontrafikk med tog, legger hun fram ideen om å endre på oppsplittingen fra 1996. Da fikk NSB gods- og persontog, busser og eiendom.

Jernbaneverket ble statlig etat med ansvar for kjøreveien, skinner, signaler og stasjonsområdene, men ikke bygningene. De ligger under NSBs datterselskap, Rom Eiendom.

Les hele saken på aktuell.no