Allerede som 23-åring fikk Arild Kjempekjenn sitt første verv som faglig ungdomssekretær i LO i Aust Agder. Arendalitten ble bedt om å gjøre en jobb for LO, og takket ja. Deretter har det gått slag i slag, og han innehar nå vervene som leder av Bilpersonalets forening Øst, nestleder i Bilpersonalets landsråd og er medlem av forbundsstyret i Norsk Jernbaneforbund.

Men nå skal han altså være tillitsvalgt på heltid for LO Stat i et område som er både stort og utfordrende. Han overtar etter Jørund Hassel, som skal gå av med pensjon.

- Dette er et spennende verv, som jeg gleder meg til å tiltre. Å være tillitsvalgt har etterhvert blitt en livsstil og hobby for meg. Og jeg pleier å si at jeg er veldig glad for å kunne ha hobbyen min som jobb, sier Kjempekjenn.

Den nye distriktssekretæren har nok mer kunnskap om Spekter-området i LO Stat, men har ambisjoner om å lære seg mer om staten.

Kjempekjenn er bosatt på Nannestad, er gift og har to "bonusbarn".

LO Stat-leder Tone Rønoldtangen ønsker Kjempekjenn velkommen til LO Stat-familien. -Distriktssekretærene våre er tillitsvalgte med viktige oppgaver i vår organisasjon. Og Arild får en utfordrende, men også spennende jobb med å være bindeleddet blant medlemsforbundene våre. Jeg ønsker han velkommen, sier hun.