– Det pleier å være en del meklinger og en streik eller to i løpet av et hovedoppgjør, men årets oppgjør må kunne beskrives som overraskende rolig. Slik pleier det ikke å være, sier Lise Olsen.

Frontfaget.

Det samordnede oppgjøret i frontfaget trekkes frem som en medvirkende årsak til de rolige tilstandene.

– AFP-spørsmålet var allerede løst da oppgjøret i Spekter startet, og i tillegg mener jeg at ryddejobben som er gjort i områdene har bidratt til at årets oppgjør ble som det ble, sier Olsen.

Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært gode, ifølge nestlederen.

– Meningsmålingen på oppgjøret er jo uravstemningene. Der har vi registrert høyere deltakelse og overveldende ja-flertall over alt.

Les hele saken på Frifagbevegelse.no