Handlingen er hentet fra Sulitjelma i 1907, der 1500 arbeidere samlet seg til opprør mot gruveselskapet på Langvannsisen. Filmen vil koste mellom 40 og 50 millioner, og har fått en halv million i støtte fra LO. Og det var i planleggingsfasen LO Stats fylkeskarteller i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal bidro for å selge inn ideen i LO-systemet.

Filminnspillingen vil starte i 2017, og en sannsynlig premieredato for filmen vil kunne bli 1.mai i 2018. Denne historien er en milepæl i fagbevegelsens historie, og har hatt betydning for utviklingen av det demokratiet vi har i dag i hele Norden.

Samtidig ble nyheten sluppet om at initiativtakerne i News On Request og produksjonsselskapet Storyline går sammen om å danne et nytt filmselskap i Bodø. Dette er utrolig viktig for filmproduksjon i Nord-Norge og nordområdene.

Prosjektleder Tom Vidar Karlsen i News on Request ble invitert til en årsmøtesamling i Nordland i desember 2012 og i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal  januar 2013, hvor filmprosjektet ble presentert. De tillitsvalgte tente på ideen om en film om en viktig hendelse i arbeiderbevegelsens historie.

- Vi syns det var helt naturlig at LO ble med på laget, og våre tillitsvalgte jobba aktivt opp mot egne forbund og LO. Selvfølgelig er vi fornøyd med at prosjektet nå er i gang. Jobben vi gjorde har ledelsen i News on Request visst å sette pris på, Sier Mona Fagherheim, LO Stats distriktssekretær i Nordland og Nord-Trøndelag.

-Dette prosjektet er viktig for fagbevegelsen, siden det bidrar til å formidle noe som er midt i indrefileten av det vi jobber med, og kanskje på en bedre måte enn det vi greier å formidle selv, sier Fagerheim.